سلیمانی
بەناز سعید
بانگەواز
کاتێک دەگەینە ئەنجامێک کە خودایەکی بەتوانا و زانا سرۆکاری مرۆڤ و ژیان و گەردوون ئەکات و بەڕێوەی ئەبات، دەبێت ئەو خودایەش پەیوەندی لەگەڵ مرۆڤەکان ببەستێت و بەجێیان نێڵێت، بۆیە پێمان وایە ئایین بوونی ھەیە و لەلایان ئەو خودایەوە دابەزیوە و ھەمیش خراوەتە ناخی مرۆڤ کە بریتیيە لە دەستوورێک و دەبێت لەسەری بڕۆین و جێبەجێی بکەین...   درێژه ...