منداڵ
ئەدەب: بەکردار و گوفتاری شایستە و شیاوی مرۆڤ پێناسە کراوە، پەروەردە بەمانای (بەخێوکردن، ئەدەب و ئەخلاق فێرکردنی کەسێك)....   درێژه ...