هەمەجۆر
   ژيان و گوزه رانى جوله كه كانى دۆلى رۆست
ديمانه‌ك: كرێكار ڕۆستى
مام حاجى احمد پياويكى ناسراو ريش سپي گوندى رۆسته.تابلئ ى قسه ى خۆش و قسه ى نه سته قى به جئ و رئ ئه كات.مام حاجى احمد بە دريژاى ميژوو له گوندنى رۆست ژيان به سه رئه بان . شاره زايه كى ته واوى له گوندى رۆست و ناوچه كانى ده ورووبه رى رۆست هه يه. شاره زايه له ژيان و گوزه رانى جوله كه كانى دۆلى. جونكه به دريژاى ته مه نى خۆى ژياوه له گه ليان به هۆى هه لسوكه وتى كۆمه لايتيه تى له بوارى مامه له كردن و كرين فرۆشتندا.تا ئه وكاته ى جوله كه كان بوونه ده وله ت و چوونه وه بۆ ئيسرائيل
كريكار :: ژيان و گوزه رانى ئيوه چۆن بووه له گه ل ئه و جوله كانه ى له گونده كه ژياوون له گه ل ئيوه.
مام احمد :: ژيان وگوزه رانى ئه و جوله كانه ى ده گه مه ئه ژيان.زۆرباش بووه. هيچ كات مشكيله مان نه بووه.ئه وان كاروكاسبى خۆيان ئه كرد.ئه مه ش كاروكاسبى خۆمان ئه كرد.كرين و فرۆشتنمان له گه ل يه كترى ئه كرد.شتمان لئ ئه كرين و شتيان لئ ئه كرين.
كريكار :: ئيشوكاريان چى بوو له گونده كه كاروكاسبيان.
مام احمد ::ئيشوكاريان ئه وه بوو. جل وبه رگى كورديان ئه درويي.دۆخين و كلاو قاتى كروو ئه وشتانه يان ئه درويي لۆمه ئه مه ش پاره ن ئه دانئ.
كريكار :: هيچ كاتيك كيشه تان هه بووه له رووى ئاينى و مه زهه بى واته له به رئه وه ى ئه و جوله كه نه ئيوه ش موسلمانن.
مام احمد :: نه خير هيچ كات كيشه مان نه بووه له رووى ئاينيه وه.هه روه ك كورد ئه ليت موسا و عيسا پيغه مبه ر سه لامى خوايان ليبيت له سه ر دينى خۆيان و محمديش صلى الله علليه وسلم. له سه ردينى خۆى.
كريكار :: مام حاجى ژن و ژنخوازياتان له گه ل هه بوون. مه به ستم هيچ ژنى جوله كه تان هيناوه بوبيته موسلمان.
مام احمد :: كه سى مامى ئه و جوله كانه لئ ناگه ران كه سيان ببنه موسلمان. نه ك ژنيان ناداينئ.
كريكار :: هيچ كات كيشه تان بۆ دروست بووه له رووى كۆ مه لايتيه وه له گه ل جوله كه كان.
مام احمد :: به لئ هه نديك جار كيشه يه كى بچوك هه بوون به س چاره سه ر ئه كران له لايه ن ميره كانى ئه وكانه ى رۆست يان سولحى عه شائيرى له ناوه خۆمان چاره سه رمان ئه كرد.
كريكار :: چه ند ماله جوله كه ى لئ بوون. گوندى رۆست ئه وكاته.
مام احمد :: 25 ماله جوله كه ى لئ بوون. وه مه زنده ى 30 ماليش ئه كرا.
كريكار :: جوله كه كان ريورسمى ئاينى خۆيان به ئازادى ئه كرد.مه به ستم ئيوه لئ ئه گران ئازدانه ريورسمى ئاينى خۆيان بكه ن.
مام احمد :: به لئ ريورسمى ئاينى خۆيان تايبه ت هه بوو. حاخاميان هه بوون.كنيشته يان هه بوو. له و جيگايه خواپه رستى خۆيان ئه كرد. به بئ كيشه هه بوون له گه ليان.
كريكار :: ناوى جوله كه كانت به بيرماوه. ناوه كانيان ئه زانى.
مام احمد :: ئاقۆن و شه ميرو مالم زه فتى و موردە خاو حه نه نى و ره حيمۆك و دانيله زارگه وره و شه به ته و جنجر و شرينئ شه ميرى و ناوى زياتريش ماوون به س ئيستا به ته واوه تى بيرم نه ماون.بالۆجاره كه دى بى هه موو ناوات پئ ريم.
كريكار :: له سالى جه ند روويان له گوندى رۆست كردووه. و له سالى چه ند گه رانه وه بۆ ئيسرائيل
مام احمد :: كه سى مامى به بيرم نايه ت له سالى چه ند هاتينه روستئ. به س هه ر زوو له روستئ نيشته جئ بوون و تائه وكاته ى جوله كه كان روويان كرده وه ئيسرائيل. چوونه وه ئيسرائيل. واته ئه وكاته چوونه وه جوله كه كانى هه موو ولاتان كۆبوونه وه. كۆكرانه وه گه رانه وه ئيسرائيل و بوونه ده وله ت.ئه وكات جوله كانى دۆلى رۆستيش گه رانه وه بۆ ئيسرائيل.
زۆر سوپاست ده كه م مام حاجى.كه له گه لمان بووى.ماندوو نه بي. و سه لامه ت بيت
به‌روار: 20/04/2016
بینین: 3814