چیرۆک
شەو ئەوەندە ماندوو بووم ، نەمزانی میوانەکانم ڕۆشتن یان نا ، من خەولێکەوت ، هەستم کرد ئەو خەوە خۆشەشم لەو دەرمانەوە سەرچاوەی گرتبوو کە حەزقیل دایمێ ، بەدەنگی ئاگادارکردنەوەی کەشتیەکە خەبەرەم بوویەوە ، ووتی پاش کەمێکی تر کەشتێکە لەنگەر دەگرێ و ئەوانەی سەیارەیان هەیە هەموو لە ناو سەیارەکاندا ئامادە بن بۆ دەرچوون ، منیش بە پەلە هەڵسام و فریای نان خواردن نەکووتم لە کەشتیەکەو بەرەو مالمۆ کەوتمە ڕ...   درێژه ...