چیرۆک
ساحیرەکان و پەیمانی سولەیمان و موستیلەکەی لەبازاڕ پیاسەمان دەکرد چاوەرێی حوسێن بووین بمان بات بۆ تەکیەیەك لە کۆلن، نزیك عەسر بوو چاوەڕوانی نوێژی عەسرمان دەکرد کە قەسرو جەمعی بکەین پاشان بڕۆین بۆ نان خواردن بۆ تەکیە....   درێژه ...